Enthousiaste klanten en trotse medewerkers

zijn het doorslaggevende succes voor iedere kinderopvangorganisatie

Collectief onderzoek bevlogenheid

In april starten we met een nieuw onderzoek in de kinderopvang. Wij bieden u de mogelijkheid in te stappen in een collectief dat onderzoek gaat doen naar bevlogenheid in hun organisatie. Met dit collectief werken we gezamenlijk aan meer bevlogenheid in de kinderopvang. Door het beste uit je medewerkers te halen, optimaliseer je de processen binnen de organisatie en verhoog je je NPS.

Eigen online platform

Elke organisatie heeft zijn eigen online platform en begint met een nulmeting waarin verschillende thema’s worden aangekaart, zoals persoonlijke ontwikkeling, werkbeleving en leiderschap. Ieder kwartaal volgt een korte meting waarin de werkbeleving onder de loep wordt genomen. Na een jaar onderzoek sluiten de deelnemers gezamenlijk af. De resultaten en de benchmark zijn real time in zichtbaar in het online dashboard. De kosten zijn €10,- per medewerker. Wij starten met dit onderzoek als er minimaal 250 medewerkers van verschillende organisaties deelnemen.

Aantrekkelijke tarieven

Voor organisaties met meer dan 100 medewerkers geldt een aantrekkelijke regeling. Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.

Direct aanmelden

    Als u wilt deelnemen aan dit collectief vult u in het volgende veld het aantal medewerkers in. Wanneer u niet wilt deelnemen aan het collectief nemen wij contact met u op om een afspraak te maken voor onderzoek op maat.
  • Prijs: 10,00 € Aantal:
  • 0,00 €
  • Toelichting van de algemene voorwaarden en incasso ziet u onderaan deze pagina.

Toelichting machtiging incasso

Door ondertekening van dit formulier verklaart u akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, onderzoeksopzet en geeft u Tevreden BV toestemming om de bedragen samenhangend met bovenstaand abonnement te incasseren van uw rekeningnummer.

Alle bovenvermelde bedragen zijn exclusief BTW. Facturering vindt plaats bij opdrachtverstrekking en vervolgens in jaarlijkse termijnen. Betaaltermijn is 14 dagen na factuurdatum. Levertijd is circa 5 werkdagen. De looptijd van deze overeenkomst is 1, 2 of 3 jaar vanaf de eerste van de maand volgend op datum van ondertekening. De overeenkomst wordt na de overeengekomen contractduur telkens met een gelijke termijn verlengd, tenzij deze uiterlijk 2 maanden voor afloop schriftelijk is opgezegd. Op al onze leveringen van goederen en diensten zijn de Algemene Voorwaarden van Tevreden BV van toepassing. Deze voorwaarden zijn hieronder te downloaden of op www.tevreden.nl, geregistreerd bij de KvK te Rotterdam onder nummer 24299769 en worden op verzoek kosteloos toegezonden.

Algemene Voorwaarden